Home NL

Staal met een verhaal

Wist u dat deze staalblokken ooit gevaarlijk staalafval zijn geweest? Ze kunnen nu worden ingezet als schone premium grondstof voor staalfabrieken wereldwijd! Lees het verhaal over het ontstaan van deze Purified Metal Blocks. Het resultaat van een uniek, innovatief en gepatenteerd proces van Purified Metal Company.

Lees verder

Staal met een Verhaal

Wist u dat deze staalblokken ooit gevaarlijk staalafval zijn geweest? Ze kunnen nu worden ingezet als schone premium grondstof voor staalfabrieken wereldwijd! Lees het verhaal over het ontstaan van deze Purified Metal Blocks. Het resultaat van een uniek, innovatief en gepatenteerd proces van Purified Metal Company.

Ons Verhaal

Het verhaal van PMC start een aantal jaren geleden met de initiatiefnemers Jan Henk Wijma, Nathalie van de Poel en Bert Bult die allen een achtergrond hebben in de staalindustrie. Na enige tijd heeft Jansen Recycling Group zich aangesloten als aandeelhouder en wordt Purified Metal Company opgericht. De jaren die volgen hebben iets weg van een zeer omvangrijke ontdekkingsreis. In samenwerking met een ijzersterk consortium van toonaangevende partners wordt het concept aangetoond en gerealiseerd. In 2018 is de opdracht gegeven voor de bouw van een fabriek die in juli 2020 operationeel zal zijn.

Lees het hele verhaal

Staal met een Verhaal

Het staal met een verhaal begint rond 2011 met gecontamineerd trein schroot. Dit schroot kon niet voldoende worden gereinigd en moest daarom worden gestort op daarvoor bestemde stortplaatsen. Zo is het idee ontstaan om het asbest te vernietigen en het staal te recyclen door het te smelten in een staalbad van 1550 graden. Uit diverse wetenschappelijke literatuur blijkt dat alle soorten asbest binnen enkele seconden vernietigd wordt en is omgezet in componenten die zich al in het staalbad bevinden namelijk siliciumoxide, magnesiumoxide en water.

Het asbest wordt door het proces van PMC dus vernietigd en het staal schroot wordt omgezet in een nieuw product. De bijkomende voordelen kunnen tevens zijn dat staalschroot niet gereinigd hoeft te worden.

Staalfabrieken hechten grote waarde aan visuele controle van het inkomende staalschroot. Omdat het inkomende materiaal van PMC met asbest is vervuild, is het niet mogelijk om op grote schaal visuele controles te doen. Het materiaal wordt namelijk dubbel verpakt aangeleverd. Tevens is het staalschroot zeer divers wat maakt dat er geen goede analyses te maken zijn. Staal wordt geproduceerd op basis van door metallurgen gemaakte chemische analyses. Zo is het idee ontstaan om het gecontamineerde staalschroot niet meteen om te zetten in staal maar er een premium grondstof van te maken. Omdat het staal nu is omgezet van gevaarlijk afval naar een premium grondstof die kan worden ingezet als grondstof voor staalfabrieken wereldwijd heeft het de naam gekregen Purified Metal Blocks.

In eerste instantie ligt de focus op asbesthoudende materialen. In Nederland worden jaarlijks tienduizenden tonnen asbesthoudend staal schoongemaakt of gestort op daarvoor bestemde stortplaatsen. Maar er zijn veel meer vervuilingen op staal aangetroffen. Het gaat om diverse contaminaties zoals kwik, polychloorbifenylen (PCB’s) en Chroom VI. Deze contaminaties kunnen gevaren opleveren voor mens en milieu.

De combinaties van staal met gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in diverse staalobjecten zoals flenzen, treinen, schepen, luchtventilatiesystemen en kachels. De combinatie met kwik wordt veelal aangetroffen in de olie- en gasindustrie zoals gasbuizen maar ook boorplatformen. Chroom VI wordt bijvoorbeeld gebruikt om roestwerende verf voor staal te maken. In de huidige situatie worden deze objecten schoongemaakt als dat economisch haalbaar is en vervolgens verkocht als grondstof schroot of als eindfabricaat. Als het niet mogelijk is om het object te reinigen, wordt het materiaal gestort. Zo verdwijnen er complete treinstellen onder de grond.

Ons Verhaal

Het verhaal van PMC start een aantal jaren geleden met de initiatiefnemers Jan Henk Wijma, Nathalie van de Poel en Bert Bult die allen een achtergrond hebben in de staalindustrie. Na enige tijd heeft Jansen Recycling Group zich aangesloten als aandeelhouder en wordt Purified Metal Company opgericht. De jaren die volgen hebben iets weg van een zeer omvangrijke ontdekkingsreis. In samenwerking met een ijzersterk consortium van toonaangevende partners wordt het concept aangetoond en gerealiseerd. In 2018 is de opdracht gegeven voor de bouw van een fabriek die in juli 2020 operationeel zal zijn.

Lees het hele verhaal

Staal met een Verhaal

Het staal met een verhaal begint rond 2011 met gecontamineerd trein schroot. Dit schroot kon niet voldoende worden gereinigd en moest daarom worden gestort op daarvoor bestemde stortplaatsen. Zo is het idee ontstaan om het asbest te vernietigen en het staal te recyclen door het te smelten in een staalbad van 1550 graden. Uit diverse wetenschappelijke literatuur blijkt dat alle soorten asbest binnen enkele seconden vernietigd wordt en is omgezet in componenten die zich al in het staalbad bevinden namelijk siliciumoxide, magnesiumoxide en water.

Het asbest wordt door het proces van PMC dus vernietigd en het staal schroot wordt omgezet in een nieuw product. De bijkomende voordelen kunnen tevens zijn dat staalschroot niet gereinigd hoeft te worden.

Staalfabrieken hechten grote waarde aan visuele controle van het inkomende staalschroot. Omdat het inkomende materiaal van PMC met asbest is vervuild, is het niet mogelijk om op grote schaal visuele controles te doen. Het materiaal wordt namelijk dubbel verpakt aangeleverd. Tevens is het staalschroot zeer divers wat maakt dat er geen goede analyses te maken zijn. Staal wordt geproduceerd op basis van door metallurgen gemaakte chemische analyses. Zo is het idee ontstaan om het gecontamineerde staalschroot niet meteen om te zetten in staal maar er een premium grondstof van te maken. Omdat het staal nu is omgezet van gevaarlijk afval naar een premium grondstof die kan worden ingezet als grondstof voor staalfabrieken wereldwijd heeft het de naam gekregen Purified Metal Blocks.

In eerste instantie ligt de focus op asbesthoudende materialen. In Nederland worden jaarlijks tienduizenden tonnen asbesthoudend staal schoongemaakt of gestort op daarvoor bestemde stortplaatsen. Maar er zijn veel meer vervuilingen op staal aangetroffen. Het gaat om diverse contaminaties zoals kwik, polychloorbifenylen (PCB’s) en Chroom VI. Deze contaminaties kunnen gevaren opleveren voor mens en milieu.

De combinaties van staal met gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in diverse staalobjecten zoals flenzen, treinen, schepen, luchtventilatiesystemen en kachels. De combinatie met kwik wordt veelal aangetroffen in de olie- en gasindustrie zoals gasbuizen maar ook boorplatformen. Chroom VI wordt bijvoorbeeld gebruikt om roestwerende verf voor staal te maken. In de huidige situatie worden deze objecten schoongemaakt als dat economisch haalbaar is en vervolgens verkocht als grondstof schroot of als eindfabricaat. Als het niet mogelijk is om het object te reinigen, wordt het materiaal gestort. Zo verdwijnen er complete treinstellen onder de grond.

In een
Oogopslag


Staalschroot vervuild met asbest, kwik, PCB’s of Chroom VI is in alle aspecten van onze samenleving te vinden. Door het unieke, circulaire proces van PMC wordt dit vervuillde staalschroot niet langer gestort maar omgezet in een schone premium grondstoffen voor staalfabrieken.Lees Meer
PMC koppelt processen uit diverse industrieën aan elkaar en creëert op die manier de mogelijkheid tot een circulair proces. Dit proces is uniek in de wereld en is daarom gepatenteerd. Gevaarlijk staal afval in en een schone premium grondstof uit.Lees Meer
Het eindproduct van het unieke en circulaire proces van PMC is een schone, premium grondstof voor staalfabrieken. De PMB’s worden geproduceerd in een batch van 20 ton met een bekende chemische samenstelling. En kunnen per container worden afgeleverd bij de klant. De PMB’s hebben geen vuilaanhang en een hoge densiteit.Lees Meer
Iedere kilo geproduceerd PMB bespaart 1 kg CO2 omdat er voorkomen wordt dat er staal geproduceerd wordt door erts.Lees Meer

De fabriek in Delfzijl


Er is gekozen voor de locatie Delfzijl nadat PMC diverse locaties in Nederland heeft bezocht en diverse gesprekken heeft gevoerd met lokale en regionale overheden.

Voor het realiseren van de fabriek zijn er diverse onderzoeksfasen doorlopen. Deze verschillende fasen zijn doorlopen met internationaal toonaangevende partijen die gespecialiseerd zijn op het gebied van asbestinventarisatie, metallurgie, afvalinzameling en engineering.

Er zijn diverse bestaande technologieën zoals bijvoorbeeld sub-atmosferische onderdruk, staal schroot schaar, inductie ovens en een gietmachine aan elkaar gekoppeld dit maakt onderdeel uit van het unieke en gepatenteerde PMC proces. Het proces is bovendien technologisch onderzocht en op laboratorium schaal bewezen door de Universiteit Aachen. Een wereldwijd toonaangevend instituut op het gebied van de staalindustrie.

De fabriek zal worden ge-engineerd door Küttner, Visser Smit Bouw en Royal Haskoning. Dit samenwerkingsverband staat garant voor de turn key oplevering van de fabriek medio 2020.

De fabriek in Delfzijl


Er is gekozen voor de locatie Delfzijl nadat PMC diverse locaties in Nederland heeft bezocht en diverse gesprekken heeft gevoerd met lokale en regionale overheden.

Voor het realiseren van de fabriek zijn er diverse onderzoeksfasen doorlopen. Deze verschillende fasen zijn doorlopen met internationaal toonaangevende partijen die gespecialiseerd zijn op het gebied van asbestinventarisatie, metallurgie, afvalinzameling en engineering.

Er zijn diverse bestaande technologieën zoals bijvoorbeeld sub-atmosferische onderdruk, staal schroot schaar, inductie ovens en een gietmachine aan elkaar gekoppeld dit maakt onderdeel uit van het unieke en gepatenteerde PMC proces. Het proces is bovendien technologisch onderzocht en op laboratorium schaal bewezen door de Universiteit Aachen. Een wereldwijd toonaangevend instituut op het gebied van de staalindustrie.

De fabriek zal worden ge-engineerd door Küttner, Visser Smit Bouw en Royal Haskoning. Dit samenwerkingsverband staat garant voor de turn key oplevering van de fabriek medio 2020.

In een oogopslag


Staalschroot vervuild met asbest, kwik, PCB’s of Chroom VI is in alle aspecten van onze samenleving te vinden. Door het unieke, circulaire proces van PMC wordt dit vervuillde staalschroot niet langer gestort maar omgezet in een schone premium grondstoffen voor staalfabrieken.Lees Meer
PMC koppelt processen uit diverse industrieën aan elkaar en creëert op die manier de mogelijkheid tot een circulair proces. Dit proces is uniek in de wereld en is daarom gepatenteerd. Gevaarlijk staal afval in en een schone premium grondstof uit.Lees Meer
Het eindproduct van het unieke en circulaire proces van PMC is een schone, premium grondstof voor staalfabrieken. De PMB’s worden geproduceerd in een batch van 20 ton met een bekende chemische samenstelling. En kunnen per container worden afgeleverd bij de klant. De PMB’s hebben geen vuilaanhang en een hoge densiteit.Lees Meer
Iedere kilo geproduceerd PMB bespaart 1 kg CO2 omdat er voorkomen wordt dat er staal geproduceerd wordt door erts.Lees Meer

Vacatures


Vanaf medio 2019 zullen wij vacatures uitzetten voor het werven van nieuwe personeelsleden. Houd onze website in de gaten!Vacatures


Vanaf medio 2019 zullen wij vacatures uitzetten voor het werven van nieuwe personeelsleden. Houd onze website in de gaten!


Laatste Nieuws

Fabriek voor hergebruik vervuild staalschroot gaat er toch komen

Begin volgend jaar moet op een industrieterrein bij Delfzijl de eerste paal de grond in gaan voor de bouw van een fabriek waar vervuild staalschroot wordt hergebruikt. De plannen van Purified Metal Company (PMC) werden vorig jaar gelanceerd, woensdag kwam de financiering rond, een jaar later dan verwacht. ‘De financiering was lastiger dan verwacht’, zegt
Lees Verder

Financiering rond voor bouw staalrecyclingsfabriek in Delfzijl

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company heeft de financiering rond voor de bouw van een uiterst moderne fabriek die vervuild staalschroot recyclet tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Hierbij verdwijnt de vervuiling en wordt 150.000 ton CO2 per jaar bespaard ten opzichte van de productie van staal uit ijzererts. Deze CO2-besparing komt overeen met
Lees Verder

Circulaire oplossing voor met asbest en andere toxische stoffen vervuild staal een stap dichterbij

Renewi en Purified Metal Company bezegelen exclusieve samenwerking De samenwerking van toonaangevend waste-to-product bedrijf Renewi en start-up Purified Metal Company (PMC) brengt een unieke en veilige oplossing voor de grote hoeveelheid met asbest verontreinigd staal een stap dichterbij. De samenwerking biedt voordelen voor klant en milieu door omzetting van complexe afvalstromen in waardevolle grondstoffen en
Lees Verder

Bij Delfzijl verrijst nieuwe fabriek voor hergebruik vervuild staalschroot

De grond wordt al opgehoogd, maar verder is er nog niet veel te zien op het industrieterrein ten oosten van Delfzijl. Over anderhalf jaar moet daar de fabriek staan van de Purified Metal Company (PMC). In Noord-Oost Groningen wordt dan vervuild staalschroot hergebruikt. ‘De financiering is nog niet rond, maar we zijn er wel dicht
Lees Verder

Doorbraak in de recycling van vervuild metaal

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company wil in Delfzijl een uiterst moderne fabriek bouwen om vervuild staalschroot te recyclen tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Hierbij verdwijnt de vervuiling en wordt fors CO2 bespaard ten opzichte van staal uit ijzererts. Met het tekenen van de grondovereenkomst tussen Groningen Seaports en Purified Metal Company deze
Lees Verder

Concept engineering afgerond!

Lees Verder

PMC proces aangetoond!

Het afgelopen jaar is Purified Metal Company een samenwerking aangegaan met de Technische Universiteit van Aken. De RWTH Aachen (IEHK) is een toonaangevend instituut op het gebied van de metallurgie en beschikt over een laboratorium met ovens, die tot 500 kg staal kunnen smelten. Doel van de samenwerking was het uitvoeren van een validatieonderzoek. Purified
Lees Verder

Laatste Nieuws


Fabriek voor hergebruik vervuild staalschroot gaat er toch komen

Begin volgend jaar moet op een industrieterrein bij Delfzijl de eerste paal de grond in gaan voor de bouw van een fabriek waar vervuild staalschroot wordt hergebruikt. De plannen van Purified Metal Company (PMC) werden vorig jaar gelanceerd, woensdag kwam de financiering rond, een jaar later dan verwacht. ‘De financiering was lastiger dan verwacht’, zegt
Lees Verder

Financiering rond voor bouw staalrecyclingsfabriek in Delfzijl

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company heeft de financiering rond voor de bouw van een uiterst moderne fabriek die vervuild staalschroot recyclet tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Hierbij verdwijnt de vervuiling en wordt 150.000 ton CO2 per jaar bespaard ten opzichte van de productie van staal uit ijzererts. Deze CO2-besparing komt overeen met
Lees Verder

Circulaire oplossing voor met asbest en andere toxische stoffen vervuild staal een stap dichterbij

Renewi en Purified Metal Company bezegelen exclusieve samenwerking De samenwerking van toonaangevend waste-to-product bedrijf Renewi en start-up Purified Metal Company (PMC) brengt een unieke en veilige oplossing voor de grote hoeveelheid met asbest verontreinigd staal een stap dichterbij. De samenwerking biedt voordelen voor klant en milieu door omzetting van complexe afvalstromen in waardevolle grondstoffen en
Lees Verder

Bij Delfzijl verrijst nieuwe fabriek voor hergebruik vervuild staalschroot

De grond wordt al opgehoogd, maar verder is er nog niet veel te zien op het industrieterrein ten oosten van Delfzijl. Over anderhalf jaar moet daar de fabriek staan van de Purified Metal Company (PMC). In Noord-Oost Groningen wordt dan vervuild staalschroot hergebruikt. ‘De financiering is nog niet rond, maar we zijn er wel dicht
Lees Verder

Doorbraak in de recycling van vervuild metaal

Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company wil in Delfzijl een uiterst moderne fabriek bouwen om vervuild staalschroot te recyclen tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Hierbij verdwijnt de vervuiling en wordt fors CO2 bespaard ten opzichte van staal uit ijzererts. Met het tekenen van de grondovereenkomst tussen Groningen Seaports en Purified Metal Company deze
Lees Verder

Concept engineering afgerond!

Lees Verder

PMC proces aangetoond!

Het afgelopen jaar is Purified Metal Company een samenwerking aangegaan met de Technische Universiteit van Aken. De RWTH Aachen (IEHK) is een toonaangevend instituut op het gebied van de metallurgie en beschikt over een laboratorium met ovens, die tot 500 kg staal kunnen smelten. Doel van de samenwerking was het uitvoeren van een validatieonderzoek. Purified
Lees Verder