Contact - Aanvoer Gecontamineerd Staalschroot

Aanlevervoorwaarden asbesthoudend staalschroot

 

Omschrijving afvalstof

Staalschroot verontreinigd met asbest of asbestgelijkende materialen uit selectieve sloop of ontmanteling.

Toegestaan
  • Stalen voorwerpen waaraan asbesthoudende materialen zijn verbonden;
  • Alle soorten asbest, zowel in hechtgebonden als niet-hechtgebonden vorm;
  • Typische verschijningsvorm: buizen met bitumen of met isolatie, flenzen met pakkingen, verwarmingsketels en procesinstallaties, stalen kozijnen met kit, remblokken en -schijven, kluizen. Verontreinigingen van staal met asbest in combinatie met andere toxische stoffen zoals zware metalen en organische componenten (kwik, PCB’s en Chroom 6) kunnen worden geaccepteerd op basis van individuele aanvragen vooraf.
Niet toegestaan
  • Asbesthoudend materiaal met geen of weinig staal, bijvoorbeeld asbest golfplaten. Bouw- en sloopafval, bedrijfsafval.
  • Afval met ingesloten ruimtes, bijvoorbeeld tanks, vaten, drukhouders.
Verpakkingseisen

Asbest c.q. asbesthoudende afvalstoffen dienen in gesloten dubbele verpakking van voldoende sterkte (minimale dikte enkelvoudige verpakking 0,2 mm) of in een big bag, containerbag of depotbag met binnenzak worden aangeboden, conform de geldende wettelijke eisen. De verpakking moet zijn voorzien van de aanduiding “asbesthoudend afval”. Scherpe delen en dergelijke dienen dusdanig afgeschermd zijn, dat de container- of depotbag niet kan beschadigen.

Afwijkingen op bovenstaande verpakkingseisen kunnen worden geaccepteerd op basis van individuele aanvragen vooraf.

Voorinzameling Asbesthoudend Staalschroot

Vanaf medio 2020 zijn wij operationeel. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de start van de voorinzameling van asbesthoudend staalschroot, vul dan onderstaand formulier in.

Formulier Vooraanmelding