Contact - Aanvoer Gecontamineerd Staalschroot

Voorinzameling van gecontamineerd staalschroot is gestart

Via Renewi en Jansen Recycling Group is het mogelijk om nu al gecontamineerd staal af te voeren. Dit staal zal gegarandeerd medio 2020 verwerkt worden door PMC. PMC biedt een volledig veilige en betaalbare oplossing voor het recyclen van gecontamineerd staalschroot. Onder andere vervuilingen zoals Chroom-6, PCB’s en kwiksulfide kunnen wij moeiteloos omzetten in de schone premium grondstof Purified Metal Blocks.

Voor asbesthoudend staal geldt dat dit ten alle tijden via onze partner Renewi aangeleverd wordt bij PMC.

Aanlevervoorwaarden gecontamineerd staalschroot

Vervuild staalschroot met toxische stoffen

Verontreinigingen van staal met andere toxische stoffen zoals zware metalen en organische componenten (kwik, PCB’s en Chroom-6) kunnen worden geaccepteerd op basis van individuele aanvragen vooraf.

Asbesthoudend staalschroot

Omschrijving afvalstof

Met asbest verontreinigd staalschroot of asbestgelijkende materialen uit selectieve sloop of ontmanteling.

Toegestaan

  • Stalen voorwerpen waaraan asbesthoudende materialen zijn verbonden;
  • Alle soorten asbest, zowel in hechtgebonden als niet-hechtgebonden vorm;
  • Typische verschijningsvorm: buizen met bitumen of met isolatie, flenzen met pakkingen, verwarmingsketels en procesinstallaties, stalen kozijnen met kit, remblokken en -schijven, kluizen.

Niet toegestaan

  • Asbesthoudend materiaal met geen of weinig staal, bijvoorbeeld asbest golfplaten. Bouw- en sloopafval, bedrijfsafval.
  • Afval met ingesloten ruimtes, bijvoorbeeld tanks, vaten, drukhouders.

Verpakkingseisen

Asbest c.q. asbesthoudende afvalstoffen dienen in gesloten dubbele verpakking van voldoende sterkte (minimale dikte enkelvoudige verpakking 0,2 mm) of in een big bag, containerbag of depotbag met binnenzak worden aangeboden, conform de geldende wettelijke eisen. De verpakking moet zijn voorzien van de aanduiding “asbesthoudend afval”. Scherpe delen en dergelijke dienen dusdanig afgeschermd zijn, dat de container- of depotbag niet kan beschadigen.

Afwijkingen op bovenstaande verpakkingseisen kunnen worden geaccepteerd op basis van individuele aanvragen vooraf.

Formulier Vooraanmelding