Het Nederlandse bedrijf Purified Metal Company heeft de financiering rond voor de bouw van een uiterst moderne fabriek die vervuild staalschroot recyclet tot een hoogwaardige grondstof voor de staalindustrie. Hierbij verdwijnt de vervuiling en wordt 150.000 ton CO2 per jaar bespaard ten opzichte van de productie van staal uit ijzererts. Deze CO2-besparing komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van 45.000 personenauto’s. Het bedrijf hoopt uiterlijk juli 2020 de fabriek operationeel te hebben.

Een consortium van publieke en private partijen investeert in de bouw van een fabriek om de waardeketen voor vervuild staalschroot te sluiten. Het is met grote vreugde dat Purified Metal Company nu het startschot kan geven voor de bouw die direct zal starten in Delfzijl, provincie Groningen.

De bestaande aandeelhouders, Jansen Recycling Group uit Dordrecht, actief in de metaal recycling en vanaf de start van Purified Metal Company betrokken als investeerder en de drie oprichters Nathalie van de Poel, Jan Henk Wijma en Bert Bult hebben versterking gekregen. Nu stappen NIBC Bank, NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland) en het GROEIfonds van de Economic Board Groningen in als aandeelhouders. BNG Bank en de Rabobank Utrecht en Omstreken completeren de financiering. Purified Metal Company maakt verder gebruik van de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) uitgevoerd door de Provincie Groningen en de Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financieringsfaciliteit (GO-ETFF) van de Rijksoverheid uitgevoerd door BNG Bank en NIA (het Nederlands Investerings Agentschap). EY Transaction Advisory Services was nauw betrokken bij de totstandkoming van de transactie.

Directeur en medeoprichter, Jan Henk Wijma, is heel blij met de totstandkoming van de financiering: “Het was een intensief proces om de juiste partijen aan ons plan voor een circulaire oplossing voor vervuild staal te verbinden. Maar uiteindelijk heeft onze aanpak en kennisopbouw, de samenwerking met toonaangevende partijen, het innovatieve proces en de sluitende business case de doorslag gegeven. Nu kan daadwerkelijk de recycling van vervuild staalschroot, afkomstig van bijvoorbeeld treinen, industriële installaties, gebouwen en boorplatforms, worden gerealiseerd. Vervuild metaalschroot dat nu nog onder de grond verdwijnt. Ik ben heel dankbaar voor het getoonde vertrouwen van alle partijen die direct en indirect participeren in Purified Metal Company.”

Purified Metal Company heeft reeds alle noodzakelijke vergunningen voor de bouw van de recyclingsfaciliteit ontvangen. Het gerenommeerde Duitse ingenieursbureau Küttner GmbH & Co. uit Essen en Visser & Smit Bouw, onderdeel van VolkerWessels, zullen de innovatieve fabriek turnkey gaan bouwen en in juli 2020 werkend overdragen aan Purified Metal Company. Eind mei van dit jaar maakte het bedrijf al de samenwerking bekend met RENEWI voor inzameling en veilig transport naar de fabriek van ernstig vervuild staalschroot.