Het afgelopen jaar is Purified Metal Company een samenwerking aangegaan met de Technische Universiteit van Aken. De RWTH Aachen (IEHK) is een toonaangevend instituut op het gebied van de metallurgie en beschikt over een laboratorium met ovens, die tot 500 kg staal kunnen smelten. Doel van de samenwerking was het uitvoeren van een validatieonderzoek. Purified Metal Company heeft aan de universiteit gevraagd om te onderzoeken of het PMC proces geschikt is om asbest vervuild staal te behandelen zodat asbestvezels vernietigd worden en er een schoon staal product ontstaat. Professor Senk heeft het project begeleid en staat wereldwijd bekend om zijn kennis en bekleedt de leerstoel Metallurgie van Ijzer en Staal. Hij wordt aangemerkt als een van de meest vooraanstaande hoogleraren in zijn vakgebied.

De resultaten van het onderzoek zijn onlangs opgeleverd door de universiteit. Het rapport is uitvoerig, echter de inhoud van het rapport kan als volgt worden samengevat:

  • De Universiteit RWTH Aachen bevestigt dat de temperaturen en omstandigheden in het proces van PMC zorgen voor decompositie van asbestvezels.
  • Het resultaat van de decompositie, het zand- en glasachtige product, wordt voor het overgrote gedeelte opgenomen in de slak. Deze slak ontstaat als bijproduct tijdens het smeltproces van het vervuilde staalschroot en kan worden gecertificeerd als nuttige bouwstof na scheiding van de smelt.
  • Het vloeibare staal in de smelt is vrij van onzuiverheden en kan worden ingezet als nuttige grondstof.
  • Tijdens het laden van de smeltoven kunnen asbestvezels vrijkomen die worden afgevangen door een afvoergasreinigingssysteem. De vezels kunnen worden vernietigd door middel van naverbranding of afgevangen door filtratie.

De gunstige resultaten van het onderzoek zijn gebruikt voor de engineering van een fabriek op industriële schaal. De resultaten van dit engineeringstraject worden binnenkort verwacht.