Er is gekozen voor de locatie Delfzijl nadat PMC diverse locaties in Nederland heeft bezocht en diverse gesprekken heeft gevoerd met lokale en regionale overheden.

Voor het realiseren van de fabriek zijn er diverse onderzoeksfasen doorlopen. Deze verschillende fasen zijn doorlopen met internationaal toonaangevende partijen die gespecialiseerd zijn op het gebied van asbestinventarisatie, metallurgie, afvalinzameling en engineering.

Er zijn diverse bestaande technologieën zoals bijvoorbeeld sub-atmosferische onderdruk, staal schroot schaar, inductie ovens en een gietmachine aan elkaar gekoppeld dit maakt onderdeel uit van het unieke en gepatenteerde PMC proces. Het proces is bovendien technologisch onderzocht en op laboratorium schaal bewezen door de Universiteit Aachen. Een wereldwijd toonaangevend instituut op het gebied van de staalindustrie.

De fabriek zal worden ge-engineerd door Küttner, Visser Smit Bouw en Royal Haskoning. Dit samenwerkingsverband staat garant voor de turn key oplevering van de fabriek medio 2020.