Het terrein waar de fabriek van PMC zal komen te staan is bouwrijp gemaakt! Het terrein is opgehoogd waarna vervolgens de palen de grond in kunnen worden geslagen.