Over PMC

Ons verhaal

 

Het staal met een verhaal van PMC start in 2011 met de initiatiefnemers Nathalie van de Poel, Jan Henk Wijma en Bert Bult. Zij hebben allen een achtergrond in de staalindustrie. Voor het produceren van staal werd schroot in gezet. Zodoende werd er destijds schroot aangeboden, dat nog een kleine hoeveelheid asbest bevatte. Het schroot kon niet voldoende worden gereinigd en zou dus worden gestort op daarvoor bestemde stortplaatsen. Zo is het idee ontstaan om het asbest te vernietigen en het staal te recyclen door het te smelten in een staalbad van 1550 graden. Uit diverse wetenschappelijke literatuur blijkt dat alle soorten asbest binnen enkele seconden vernietigd wordt en is omgezet in componenten die zich al in het staalbad bevinden namelijk siliciumoxide, magnesiumoxide en water.

De initiatiefnemers hebben het proces aangepast zodat niet alleen asbest vervuild staal veilig en circulair verwerkt kan worden maar ook andere vervuilingen in combinatie met staal.

De jaren die volgen hebben iets weg van een zeer omvangrijke ontdekkingsreis. Om het concept te bewijzen worden er haalbaarheidsstudies gedaan op economisch, technisch en juridisch vlak. Hiervoor worden er diverse toonaangevende partners gezocht die zich in de tijd hebben verenigd tot een ijzersterk consortium. Op alle vlakken wordt het idee succesvol aangetoond en economisch haalbaar ingeschat waardoor er begin 2017 gestart wordt met het vinden van financiering. In juli 2018 komt de financiering rond en juli 2020 is de realisatie van PMC een feit.

Het verwerkingsproces

 

Het verwerkingsproces van Purified Metal Company is 100% veilig door de combinatie van verschillende bestaande technieken toe te passen. Het proces is volledig gesloten en geautomatiseerd.

 

A. Materiaal ontvangst en verwerking
Het vervuilde staalschroot is geladen in standaard afzetcontainers. De containers worden vervolgens op de transportwagen gezet en binnengebracht via een sluis. Via twee sluizen die op onderdruk staan, wordt de container naar de opslagbunker in de fabriek gebracht. Een bovenloopkraan brengt het schroot in een schrootschaar waar het wordt geknipt en geperst. Het materiaal wordt vervolgens geladen in een laadvoertuig.

B. De smelterij
Het laadvoertuig transporteert het staalschroot naar twee elektrische ovens. Het materiaal wordt vervolgens langzaam ingebracht in een smelt bad van meer dan 1500 graden Celsius. Tijdens het smeltproces worden verontreinigingen op een 100 procent veilige manier gescheiden van het staal. De asbestvezelstructuur wordt volledig vernietigd en omgezet in de onschadelijke componenten H2O, SiO2 en MgO. Dit onschadelijke materiaal drijft als slak op de smelt en wordt later verwijderd. Andere gevaarlijke stoffen worden afgevangen of geneutraliseerd door het zeer speciale rookgasreinigingssysteem.

Als het staal volledig is gesmolten wordt het via speciale kanalen naar de gietmachine gebracht.
Om de chemische samenstelling van de smelt te kunnen bepalen, worden er chemische analyses gemaakt van het vloeibare smelt bad.

C. De gieterij
In de gietmachine wordt een batch van 20 ton vloeibaar staal omgevormd tot Purified Metal Blocks. De PMB’s worden buiten opgeslagen voor verkoop aan staalfabrieken of gieterijen.

D. Rookgasreiniging
Tijdens het smelten worden de rookgassen via het rookgaskanaal continue afgezogen en afgevoerd naar de rookgasreiniging. Dit systeem bestaat uit een aantal stappen;

  • Naverbranding, waarbij brandbare componenten op 1200 graden Celsius worden verbrand. Eventuele asbest restdeeltjes worden dan alsnog volledig vernietigd.
  • Afvangen van NOx componenten met een zogenaamde DeNoX installatie.
  • Zeer snelle afkoeling van de rookgassen om de rest van de rookgasreiniging te kunnen uitvoeren.
  • Het in twee stappen toevoegen van verschillende additieven om (zware) metalen en andere verontreinigingen te verwijderen en af te vangen. Het doekenfilter zorgt dat de stofdeeltjes worden afgevangen.

Door dit zeer geavanceerde rookgasreinigingssysteem verlaat schone lucht de schoorsteen.

Internationale ambitie

 

Purified Metal Company B.V. is een Nederlands bedrijf met een internationaal werkgebied. Ook materiaal vanuit bijvoorbeeld België en Duitsland zal worden verwerkt door deze fabriek.

De internationale ambitie van de oprichters is om wereldwijd te voorkomen dat vervuild staal op stortplaatsen belandt en kan worden verwerkt tot een schone premium grondstof. Dit willen zij bereiken door het vestigen van meerdere fabrieken wereldwijd.