Staal met een Verhaal

Staal met een Verhaal

Het staal met een verhaal begint rond 2011 met gecontamineerd trein schroot. Dit schroot kon niet voldoende worden gereinigd en moest daarom worden gestort op daarvoor bestemde stortplaatsen. Zo is het idee ontstaan om het asbest te vernietigen en het staal te recyclen door het te smelten in een staalbad van 1550 graden. Uit diverse wetenschappelijke literatuur blijkt dat alle soorten asbest binnen enkele seconden vernietigd wordt en is omgezet in componenten die zich al in het staalbad bevinden namelijk siliciumoxide, magnesiumoxide en water.

Het asbest wordt door het proces van PMC dus vernietigd en het staal schroot wordt omgezet in een nieuw product. De bijkomende voordelen kunnen tevens zijn dat staalschroot niet gereinigd hoeft te worden.

Staalfabrieken hechten grote waarde aan visuele controle van het inkomende staalschroot. Omdat het inkomende materiaal van PMC met asbest is vervuild, is het niet mogelijk om op grote schaal visuele controles te doen. Het materiaal wordt namelijk dubbel verpakt aangeleverd. Tevens is het staalschroot zeer divers wat maakt dat er geen goede analyses te maken zijn. Staal wordt geproduceerd op basis van door metallurgen gemaakte chemische analyses. Zo is het idee ontstaan om het gecontamineerde staalschroot niet meteen om te zetten in staal maar er een premium grondstof van te maken. Omdat het staal nu is omgezet van gevaarlijk afval naar een premium grondstof die kan worden ingezet als grondstof voor staalfabrieken wereldwijd heeft het de naam gekregen Purified Metal Blocks.

In eerste instantie ligt de focus op asbesthoudende materialen. In Nederland worden jaarlijks tienduizenden tonnen asbesthoudend staal schoongemaakt of gestort op daarvoor bestemde stortplaatsen. Maar er zijn veel meer vervuilingen op staal aangetroffen. Het gaat om diverse contaminaties zoals kwik, polychloorbifenylen (PCB’s) en Chroom VI. Deze contaminaties kunnen gevaren opleveren voor mens en milieu.

De combinaties van staal met gevaarlijke stoffen worden aangetroffen in diverse staalobjecten zoals flenzen, treinen, schepen, luchtventilatiesystemen en kachels. De combinatie met kwik wordt veelal aangetroffen in de olie- en gasindustrie zoals gasbuizen maar ook boorplatformen. Chroom VI wordt bijvoorbeeld gebruikt om roestwerende verf voor staal te maken. In de huidige situatie worden deze objecten schoongemaakt als dat economisch haalbaar is en vervolgens verkocht als grondstof schroot of als eindfabricaat. Als het niet mogelijk is om het object te reinigen, wordt het materiaal gestort. Zo verdwijnen er complete treinstellen onder de grond.