Veiligheid en Milieu

Veiligheid en milieu bij PMC

Veiligheid, gezondheid en milieu staan centraal bij PMC. Het proces, waarin gevaarlijke stoffen worden gescheiden van het schroot en onschadelijk worden gemaakt, en waarbij schoon staalschroot wordt teruggewonnen, is op zich al winst voor milieu en veiligheid, doordat de recycling een grote CO2-besparing oplevert ten opzichte van de productie van staal uit erts.

Wettelijke eisen worden gezien als vertrekpunt, en PMC zorgt ervoor te beschikken over alle benodigde vergunningen, registraties en beschikkingen. PMC zet graag ook die extra stap, om voor verdere optimalisatie te zorgen van de bescherming van haar medewerkers en de omgeving. Een en ander is vastgelegd in het beleid voor veiligheid, gezondheid en milieu.

  • Daar hoort onder andere een veilige en gezonde werkomgeving bij, die bovendien het milieu niet onnodig belast. Alle processen, vanaf de binnenkomst, opslag en verkleining van het binnenkomende schroot tot en met het smelten, vinden binnen plaats, in werkruimtes waar zo min mogelijk medewerkers aanwezig zijn. Die werkruimtes worden geconditioneerd als een asbestomgeving:
  • Ze worden op onderdruk gehouden
  • De lucht wordt er 6 maal per uur ververst
  • Waar nodig wordt puntafzuiging toegepast
  • Lucht wordt alleen uitgeblazen na passeren van asbestfilters
  • Betreden van de ruimtes gebeurt alleen met volledige persoonlijke bescherming, inclusief adembescherming, en via een systeem van sluizen

Andere belangrijke voorzieningen die moeten zorgen voor minimale belasting van mens en milieu zijn:

  • Aansluiting van de smeltovens op een rookgasreinigingsinstallatie, -een fabriek op zich-, waar er met verschillende technieken en installaties voor wordt gezorgd dat de uitgeblazen lucht zo ruim mogelijk binnen de limieten vrij is van schadelijke stoffen.
  • Opslag van de benodigde (gevaarlijke) stoffen in veilige voorzieningen, met waar nodig bodembeschermende maatregelen.
  • Voorzieningen en procedures om personen en processen veilig te stellen en te houden in geval van uitval of calamiteiten.

De verwerking van uw verontreinigde schroot is daarom altijd in goede en vertrouwde handen.

VIHB Certificaat (PDF)
Veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwaliteitsbeleid (PDF)